Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Ngày đăng: 19/01/2021 - 16:01

Sáng 19/01/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức đối với đồng chí Nguyễn Thị Oanh.

Dự Lễ trao quyết định có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản, lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu Khoa học cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí Nhịp cầu Tri thức.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Thị Oanh, tân Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định sự quan tâm của Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới; đồng thời tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Oanh (trước đó là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh phát biểu tại buổi Lễ nhận nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học. Đồng thời khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng ổn định và phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao quyết định

Phạm Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả