Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường (2007-2011)

Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường (2007-2011)
Tác giả: Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số trang: 756 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Quốc hội bầu ra theo từng nhiệm kỳ của Quốc hội. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ủy ban do Quốc hội quy định.

  Năm 2011 là năm kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường kết hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường (2007-2011).

  Trước hết, cuốn sách dành một phần giới thiệu về nhiệm vụ, tổ chức, phương thức hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường từ năm 2007 đến năm 2011. Các báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban gồm có 5 phần:

  Phần I: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII trong công tác lập pháp, bao gồm các văn bản phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật do Ủy ban chủ trì tham gia, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua như: Dự án Luật hóa chất; Dự án Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Dự án Luật năng lượng nguyên tử; Dự án Luật đa dạng sinh học;…

  Phần II: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII trong công tác giám sát gồm một số báo cáo giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia; các báo cáo giám sát chuyên đề.

  Phần III: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII trong việc tham gia quyết định chủ trương đầu tư các công trình quan trọng quốc gia tập hợp các văn bản phục vụ công tác thẩm tra của ủy ban và phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án, công trình quan trọng quốc gia như: Dự án Thủy điện Lai Châu; Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án Đường sắt cao tốc – Thành phố Hồ Chí Minh;...

  Phần IV: Hoạt động đối ngoại của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII bao gồm một số báo cáo công tác nước ngoài của Ủy ban.

  Phần V: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giới thiệu Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban; giới thiệu tóm tắt website của Ủy ban cùng một số báo cáo kết quả thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

  Ngoài ra cuốn sách còn dành một phần để giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ