Việt Nam văn hóa và con người

Việt Nam văn hóa và con người
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm ba chương. Chương I: Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa; Chương II: Văn hóa và con người từ cách nhìn theo vùng lãnh thổ; Chương III: Xây dựng nhân cách con người Việt Nam.
  Theo tác giả, nhân cách của con người được thể hiện trên các mặt: trí tuệ, xúc cảm, thể chất, năng lực nghề nghiệp, đạo đức, mỹ học, tâm linh, nhưng điều quan trọng là phải hướng toàn bộ các hoạt động nhân cách theo thang bậc giá trị đã được xã hội quy định… Văn hóa và con người có mối quan hệ mật thiết, có tác động qua lại lẫn nhau, bổ sung và hoàn thiện cho nhau. Văn hóa là môi trường để hình thành và rèn luyện nhân cách của con người, và con người lại sáng tạo, phát huy, phát triển và bảo tồn những giá trị văn hóa. Thông qua văn hóa, người ta có thể hiểu được tính cách của con người, ngược lại tính cách của con người chính là sự biểu hiện rõ nét nhất về văn hóa.
  Nhưng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mô hình nhân cách của con người Việt Nam cũng cần có những thay đổi cho phù hợp theo những giá trị mới, đó là những con người thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường…
  Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có thêm tài liệu nghiên cứu về mối quan hệ, sự tác động qua lại lẫn nhau giữa con người và văn hóa, mối quan hệ hài hòa cần thiết giữa kinh tế và văn hóa, tầm quan trọng của văn hóa và con người đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và nhân loại nói chung, Việt Nam nói riêng.
  Sách gồm 316 trang, giá 42.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ