Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử

Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử
Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang: 648 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 9 chương:

  Chương 1: Quê hương - Gia đình - Tuổi trẻ (1911-1939);

  Chương 2: Xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến hành Cách mạng Tháng Tám (1940-1945);

  Chương 3: Tham gia lãnh đạo củng cố chính quyền, giữ vững thành quả Cách mạng Tháng Tám và xây dựng Nhà nước Dân chủ nhân dân (1945-1946);

  Chương 4: Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1947-1954);

  Chương 5: Đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1954-1964);

  Chương 6: Tham gia lãnh đạo xây dựng, bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1965-1975);

  Chương 7: Hoạt động và cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và chấn hưng đất nước (1976-1991);

  Chương 8: Những năm tháng cuối đời (1992-2013);

  Chương 9: Chân dung một nhân cách văn hóa cao đẹp.

  Qua đó, cung cấp cho bạn đọc các tư liệu nghiên cứu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một người cộng sản bản lĩnh, kiên trung, đã có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đỗ Mười
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ