Loading...

Xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay

Xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay
Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm
Số trang: 264 trang
Giá tiền: 81.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 19 bài viết đã được công bố trên các báo, tạp chí khoa học của GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm về vấn đề xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước - chủ đề mang tính thời sự hiện nay. Qua những câu chuyện thực tế và góc nhìn của nhà khoa học sau nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về quản lý nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia và một số trường đại học về những vấn đề như: bộ máy hành chính, nguồn nhân lực, dân chủ ở cơ sở,... tác giả đã làm rõ những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan mà Việt Nam đang gặp phải trong quá trình xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời kỳ mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ