Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay
Tác giả: TS. Trần Doãn Tiến, TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)
Số trang: 500 trang
Giá tiền: 150.000 đ
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tuyển chọn những bài báo đã đăng trên chuyên mục Xây dựng Đảng của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong các năm 2017-2019. Các bài báo được bố cục theo 3 phần:

  Phần thứ nhất: Những quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

  Phần thứ hai: Những việc cần làm ngay;

  Phần thứ ba: Lan tỏa từ thực tiễn cuộc sống.

  Nội dung các bài viết trong cuốn sách đề cập tới nhiều vấn đề phong phú cả về lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như: những tư tưởng lớn, sức sống, ý nghĩa, giá trị lý luận của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay; phân tích, bình luận, đánh giá nhiều chiều có tính thời sự, định hướng dư luận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xã hội ghi nhận và tôn vinh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ