Loading...

Ruộng bậc thang ở Việt Nam - Bảo tồn và phát triển bền vững

Ruộng bậc thang ở Việt Nam - Bảo tồn và phát triển bền vững
Tác giả: Nguyễn Trường Giang
Số trang: 336 trang
Giá tiền: 212.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của người H,mông và người Dao huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trong đó có so sánh với ruộng ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, cuốn sách đã giới thiệu một cách khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam; mặt khác, nghiên cứu sâu về quá trình khai khẩn, canh tác cũng như các nghi thức, tín ngưỡng liên quan trong quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang. Đặc biệt, tác giả đã nhấn mạnh đến việc xác định, bảo tồn các giá trị và phát huy các lợi thế của ruộng bậc thang trong giai đoạn hiện nay đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ