Loading...

Ruộng bậc thang ở Việt Nam - Bảo tồn và phát triển bền vững

Ruộng bậc thang ở Việt Nam - Bảo tồn và phát triển bền vững
Tác giả: Nguyễn Trường Giang
Số trang: 336 trang
Giá tiền: 212.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của người H,mông và người Dao huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trong đó có so sánh với ruộng ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, cuốn sách đã giới thiệu một cách khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam; mặt khác, nghiên cứu sâu về quá trình khai khẩn, canh tác cũng như các nghi thức, tín ngưỡng liên quan trong quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang. Đặc biệt, tác giả đã nhấn mạnh đến việc xác định, bảo tồn các giá trị và phát huy các lợi thế của ruộng bậc thang trong giai đoạn hiện nay đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ