167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng

 167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng
Tác giả: Hà Văn Thuật
Số trang: 544 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong cuốn sách, những nội dung lớn như: Đảng và những nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; hệ thống tổ chức của Đảng; tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nước; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nước ta… được tác giả Hà Văn Thuật trình bày qua 167 câu hỏi và trả lời.

  Những câu hỏi và trả lời vừa mang tính tổng quát vừa cụ thể, ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung vấn đề giúp cho người đọc dễ dàng nắm bắt nội dung và hiểu một cách chính xác về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng.

  Các quy định của Điều lệ Đảng, một số nghị định có liên quan của Chính phủ và những văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung trên cũng được giới thiệu tương đối hệ thống.

  Cuốn sách là tài liệu không thể thiếu trong tủ sách chi bộ và là tài liệu tham khảo cần thiết cho mỗi đảng viên cũng như những người sẽ được kết nạp vào tổ chức Đảng.

  Giao Linh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ