Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - Giá trị và bài học lịch sử

 Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - Giá trị và bài học lịch sử
Tác giả: TS. Phạm Đào Thịnh
Số trang: 350 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 chương, nghiên cứu bối cảnh lịch sử, những nội dung, giá trị và hạn chế của bước chuyển tư tưởng chính trị giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, rút ra những bài học quý đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay. Cuốn sách là tài liệu quý đối với độc giả quan tâm đến lĩnh vực này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Đoan
  Giá tiền: 100.000 đ