Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

 Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Hải Hà (Chủ biên)
Số trang: 315 trang
Giá tiền: 142.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 chương, Chương 1: Tổng quan về đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số; Chương 2: Thực trạng về đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong giai đoạn từ Đổi mới đến nay; Chương 3: Quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cấp, các ngành có những quyết sách phù hợp, từng bước thu hẹp khoảng cách về tiếp cận dịch vụ cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ