Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại của ủy ban Kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

 Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại của ủy ban Kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Tác giả: TS. Lê Hồng Liêm (Chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 24.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên nhất là kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại của ủy ban Kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm do TS. Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kểm tra Trung ương làm chủ biên.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp

  Chương II: Những khó khăn, trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp

  Chương III: Những giải pháp cơ bản tháo gỡ khó khăn trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ