Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước

 Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước
Tác giả: PGS. TS. Đức Vượng
Số trang: 600 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở những luận cứ khoa học kết hợp với việc khảo nghiệm trong thực tiễn, cuốn sách đề cập một cách hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về trí thức và xây dựng lực lượng trí thức Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức qua gần 30 năm đổi mới; dự báo xu hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng, giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ trí thức giai đoạn 2011-2020.

  Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần:

  - Phần thứ nhất: Trí thức Việt Nam- Lịch sử và lý luận

  - Phần thứ hai: Thực trạng về đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay

  - Phần thứ ba: Phương hướng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ