Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  Số trang: 292 trang

  Giá tiền: 48.000đ

  Cuốn sách tập hợp, trích dẫn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều bài viết có giá trị khác của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu nhằm làm rõ nhiều vấn đề về xây dựng Đảng trong sạch, là đạo đức, là văn minh. 

  Nội dung cuốn sách được sắp xếp theo hai phần:

  Phần I: Một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây Đảng trong sạch, vững mạnh: Trích dẫn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản cầm quyền, trong đó đề cập những vấn đề lý luận cách mạng, ý thức chính trị, bản chất, mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và những chuẩn mực của người đảng viên; về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; về tư cách, đạo đức của người đảng viên.

  Phần II: Những bài viết về xây dựng  Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Tập hợp nhiều bài viết có giá trị của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, phân tích rõ tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và việc vận dụng vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng của Người.

  Cuốn sách được tuyển chọn và trình bày một cách khoa học, hệ thống, giúp đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và những độc giả quan tâm hiểu rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ