125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)

125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Số trang: 51 trang
Giá tiền: 18.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối giúp lực lượng Công an nhân dân từ khi thành lập đến nay không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Bác Hồ và của nhân dân.

  Cuốn sách 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; đặc điểm, tính chất, nguyên tắc và phương pháp công tác công an; tư tưởng về Đảng lãnh đạo Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ