Loading...

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay
Tác giả: Lương Trọng Thành - Bùi Văn Dũng - Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Có được như vậy là do Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn, các tầng lớp dân cư nông thôn nhiệt tình tham gia. Nguyên nhân quan trọng nữa là do năng lực lãnh đạo cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới.

  Cuốn sách  Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay  cung cấp những vấn đề lý luận chung, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới; thực trạng năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua, qua đó giúp công tác xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa đạt được những thành quả ấn tượng. Cuốn sách cũng nhìn nhận, đánh giá những mặt còn hạn chế, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất những giải pháp thiết thực để góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa.

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ