Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông Bắc Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông Bắc Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Long (Chủ biên)
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm ba chương cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý luận chung về tái cơ cấu hàng xuất khẩu; đánh giá thực trạng cơ cấu mặt hàng xuất khẩuchủ yếu, phân tích các nhân tố tác động đến tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông Bắc Việt Nam. Từ đó đưa ra các phương án và giải pháp tái cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng theo hướng phù hợp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị giúp bạn đọc tìm hiểu quá trình tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông Bắc Việt Nam, phát huy nguồn lực và lợi thế so sánh để đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng được nhanh và bền vững.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ