Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay
Tác giả: TS. Đỗ Trọng Hưng
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận chung về kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; thực trạng tăng trưởng kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ thời gian qua, những vấn đề đặt ra cần giải quyết như mâu thuẫn giữa yêu cầu nhận thức đúng và thực tế nhận thức trong xã hội về kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, mâu thuẫn giữa yêu cầu phải có hệ thống chính sách hợp lý với chính sách hiện có còn nhiều bất cập, việc ứng dụng khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra,... Qua đó, tác giả đưa ra những giải pháp cụ thể để kết hợp hiệu quả tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ thời gian tới như tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của các cấp chính quyền, sự tham gia chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể,...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ