Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ trong tiến trình phát triển xã hội ở Việt Nam (Sách tham khảo)

Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ trong tiến trình phát triển xã hội ở Việt Nam (Sách tham khảo)
Tác giả: Ngô Văn Lệ - Huỳnh Ngọc Thu - Ngô Thị Phương Lan (Đồng Chủ biên)
Số trang: 396 trang
Giá tiền: 125.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nghiên cứu văn hóa của một tộc người không chỉ giúp cho việc hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn một nền văn hóa, mà quan trọng hơn là từ những giá trị văn hóa chỉ ra những giá trị tạo nên sức mạnh để tộc người đó có thể đứng vững và hội nhập vào dòng chảy chung của nhân loại. Là quốc gia đa tộc người, lại cứ trú ở các địa bàn khác nhau nên các tri thức bản địa của các tộc người có mặt trên lãnh thổ Việt Nam rất phong phú và đa dạng.

  Cuốn sách Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ trong tiến trình phát triển xã hội ở Việt Nam là một công trình nghiên cứu có giá trị của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực tri thức bản địa. Bằng phương pháp nghiên cứu và đánh giá một cách khách quan, khoa học, các tác giả đã làm nổi bật những nét đặc trưng, tiêu biểu trong đời sống, văn hóa và xã hội của các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ.

  Cuốn sách gồm 4 chương:

  - Chương I: Cở sở lý luận về tri thức bản địa và tổng quan cơ sở hình thành nên tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ;

  - Chương II: Tri thức bản địa về hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ;

  - Chương III: Tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa - xã hội của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ;

  - Chương IV: Vai trò của tri thức bản địa trong đời sống của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ và phương pháp bảo tồn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ