Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Tác giả: TS. Đỗ Văn Thắng
Số trang: 368 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Trong những năm qua, thành phố luôn tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

  Cuốn sách Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay do TS. Đỗ Văn Thắng biên soạn. Cuốn sách gồm 3 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, chỉ ra thực trạng vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần làm sáng tỏ những nội dung, đặc điểm, thực trạng về vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ