Kinh tế học của khu vực công

Kinh tế học của khu vực công
Tác giả: TS. Bùi Đại Dũng
Số trang: 428 trang
Giá tiền: 104.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày tổng quan về khu vực công, cung cấp khung lý luận áp dụng cho kinh tế học của khu vực công, đặc biệt là cơ sở lý thuyết về hiệu quả, công bằng theo cách tiếp cận của kinh tế học phúc lợi, đồng thời lý giải cách tiếp cận mới về vấn đề kinh tế của khu vực công cũng như cung cấp cho người đọc cơ sở lý thuyết về hiệu quả chi tiêu công, trình bày một số vấn đề liên quan đến thuế,... Với những nội dung đó, cuốn sách đã bổ sung một số nội dung mới nhằm lý giải các vấn đề: Tại sao khu vực tư và xã hội cần đến khu vực công? Vai trò và phạm vi can thiệp của khu vực công như thế nào để đạt hiệu quả phúc lợi xã hội tối ưu? Để hạn chế sự lạm quyền và thiếu hiệu quả của khu vực công, xã hội cần lựa chọn thể chế, đặc biệt là thể chế quy định cơ cấu tổ chức nhà nước và cách thức bầu cử những người đại diện ra sao?...

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ