Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương
Số trang: 290 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chọn lọc từ 13 bài viết của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, nhà nghiên cứu kinh tế,… trình bày một số nội dung về thực trạng của quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, những thách thức trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, về phát triển kinh tế tư nhân, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, để các doanh nghiệp này thực sự là động lực của nền kinh tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ