Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk
Tác giả: TS. Võ Thị Mai Phương (Chủ biên)
Số trang: 312 trang
Giá tiền: 104.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa của người Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk thông qua khía cạnh văn hóa tinh thần, nêu lên những đặc điểm văn hóa của tộc người, nhấn mạnh đến sự thay đổi bắt đầu từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới đất nước năm 1986. Từ kết quả nghiên cứu, cuốn sách cũng đã từng bước làm rõ những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông và xu hướng biến đổi của nó. Cuốn sách cũng nêu lên các giá trị văn hóa tinh thần của người Hmông. Cuốn sách nêu ra giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Hmông trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quốc tế hội nhập hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ