50 năm công tác Đảng ngoài nước

50 năm công tác Đảng ngoài nước
Tác giả: Đảng ủy ngoài nước
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • altTác giả: Đảng ủy ngoài nước

  Số trang:172 trang
  Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước (31-3-1961-31-3-2011), Đảng ủy ngoài nước biên soạn cuốn 50 năm công tác Đảng ngoài nước.
  Cuốn sách giới thiệu khái quát về chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Qua đó, nêu bật những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Ban vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ mà đội ngũ những người làm công tác đảng ngoài nước cần tiếp tục phấn đấu thực hiện nhằm chăm lo bảo vệ lợi ích của cán bộ, học sinh, sinh viên, người lao động, người Việt định cư ở nước ngoài, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, cuốn sách còn trích dẫn huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ xây dựng đảng, của các nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu về công tác đảng ngoài nước; bài viết của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, bài viết của Bí thư Đảng ủy ngoài nước.
  Cuốn sách được kết cấu gồm năm phần và phụ lục:
  Phần một: 50 năm xây dựng và phát triển
  Phần hai: Biên niên sử công tác đảng ngoài nước
  Phần ba: Danh sách các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Cán sự Đảng ngoài nước – Đảng ủy Ngoài nước các thời kỳ
  Phần bốn: Hệ thống tổ chức đảng ngoài nước
  Phần năm: Các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy ngoài nước
  Phụ lục: Một số hình ảnh hoạt động công tác đảng ngoài nước

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ