60 năm công tác đảng ngoài nước

60 năm công tác đảng ngoài nước
Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
Số trang: 243 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu về chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của công tác đảng ngoài nước, nêu bật những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác đảng ngoài nước vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ mà đội ngũ những người làm công tác đảng ngoài nước cần tiếp tục phấn đấu, nhằm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và chăm lo, bảo vệ lợi ích của cán bộ, học sinh, sinh viên, người lao động, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần quy tụ trí tuệ, vật chất, phát huy ngoại lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Cuốn sách còn là sự tri ân và khích lệ, động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác đảng ngoài nước, là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nghiên cứu, cán bộ làm công tác đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 360.000 đ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Vi Dân (Chủ biên) - ThS. Mai Văn Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ