An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Tác giả: TS. Mai Ngọc Anh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: TS. Mai Ngọc Anh
  An sinh xã hội là một vấn đề hết sức quan trọng, vì không chỉ bảo đảm đời sống cho người dân mà còn góp phần ổn định kinh tế, chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước một cách bền vững. Đối với Việt Nam, số đông dân cư sống ở khu vực nông thôn, phần lớn vẫn chịu cảnh nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nông nghiệp còn phải chịu nhiều rủi ro. Mặc dù trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để giải quyết những khó khăn trên song tình trạng thất nghiệp, thiếu công ăn việc làm cho người lao động vẫn còn khá phổ biến, khoảng cách thu nhập giữa người lao động, giữa các vùng, miền chưa được thu hẹp, tình trạng đói nghèo và tái nghèo vẫn chưa được giải quyết một cách bền vững. Bên cạnh đó, người nông dân hàng ngày vẫn phải đối mặt với những rủi ro như ốm đau, bệnh tật, thiên tai, bão lụt… Do đó, hệ thống an sinh xã hội càng có vai trò quan trọng hơn đối với người nông dân.
  Cuốn sách An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành đề cập đến một số vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn nước ta: các hình thức an sinh xã hội truyền thống sẽ tồn tại và phát triển ra sao trong bối cảnh xuất hiện những hình thức an sinh xã hội hiện đại? Những hình thức hiện đại có thể thay thế các hình thức truyền thống của an sinh xã hội trong nông thôn hay không? Nếu có, thì mức độ thay thế sẽ như thế nào? Với tình trạng thu nhập thấp như hiện nay, Việt Nam có thể xây dựng được các chính sách an sinh xã hội hiện đại cho nông dân như các nước phát triển được hay không? Nếu có thì điều kiện nào để thực hiện được?
  Cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; phân tích thực trạng để chỉ ra những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân ở nước ta những năm tới.
  Sách gồm 312 trang, giá 51.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ