Bác Hồ với các tổng thống Mỹ (1911 - 1969)

Bác Hồ với các tổng thống Mỹ (1911 - 1969)
Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
Số trang: 255 trang
Giá tiền: 69.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Bác Hồ với các tổng thống Mỹ (1911 - 1969) do PGS.TS. Võ Văn Lộc, Trường Đại học Sài Gòn, tuyển chọn, phân tích, biên soạn từ nguồn tư liệu đã được công bố chính thức gồm những bức thư, công điện, bài báo… phản ánh khá toàn diện và nổi bật những nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ và thực hiện đấu tranh ngoại giao của Việt Nam với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ những năm đầu Người bôn ba tìm đường cứu nước (1911) cho tới năm cuối cùng (1969) trong cuộc đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhằm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

  Cuốn sách được bố cục gồm tám chương, phản ánh hai giai đoạn đấu tranh ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc gửi thư, điện… tới bảy đời tổng thống Mỹ, từ Wilson, Roosevelts, Truman cho tới Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon. Nếu như giai đoạn đầu 1919 - 1946, gửi thông điệp tới ba tổng thống Wilson, Roosevelts, Truman, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện thái độ tin tưởng, chân thành, nhẫn nại, có lý, có tình mong muốn thiết lập quan hệ hữu nghị, đồng minh với nước Mỹ, nhưng tiếc rằng, những kỳ vọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã không thành hiện thực khi các tổng thống Mỹ không tiếp nhận được những thông điệp mà Người gửi gắm. Thì sang giai đoạn thứ hai, 1947 - 1969, trải qua bốn đời tổng thống, từ Eisenhower, Kennedy đến Johnson, Nixon, nước Mỹ đã từ can thiệp gián tiếp tiến tới trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ, quyền dân tộc độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Chính điều này đã khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thay đổi thái độ, Người tiếp tục gửi thư, điện… thực hiện đấu tranh ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết lên án, phê phán hành động xâm lược của chính quyền Mỹ; đồng thời, Người vẫn tiếp tục thể hiện thiện chí và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để tìm ra giải pháp hòa bình, chấm dứt chiến tranh, đổ máu cho cả hai dân tộc.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một nhà ngoại giao thiên tài, một lãnh tụ cách mạng nhất tâm mục tiêu “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thể hiện từ việc đánh giá đúng vai trò quan trọng của nước Mỹ đối với các vấn đề quốc tế trong quá trình vận động ngoại giao từ thời kỳ đầu đến sự linh hoạt, mềm dẻo, nhưng cứng rắn, nguyên tắc trong quan hệ với Mỹ tùy theo điều kiện thực tế công cuộc kháng chiến; lúc nào cũng giữ được thế chủ động, đồng thời luôn đề cao hòa bình, hữu nghị trong quan hệ quốc tế.

  Cuốn sách Bác Hồ với các tổng thống Mỹ (1911 - 1069) là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ