Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ (Xuất bản lần thứ hai)

Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Phạm Chí Nhân
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 91.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bám sát tiến trình lịch sử, với cách thể hiện sinh động, tác giả đã thể hiện vai trò lãnh đạo kiên định, sáng suốt, những công lao to lớn, tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Bằng những tư liệu quý, cuốn sách góp phần giúp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta hiểu biết sâu sắc thêm tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ