Báo cáo khoa học thường niên năm 2020

Báo cáo khoa học thường niên năm 2020
Tác giả: Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Số trang: 582 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm những bài phát biểu định hướng chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng; các báo cáo tư vấn của Hội đồng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những bài viết tiêu biểu về các lĩnh vực chính trị,  xây dựng Đảng; kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại… đã được thực hiện trong năm 2020. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ