Báo cáo khoa học thường niên năm 2021

Báo cáo khoa học thường niên năm 2021
Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Số trang: 566 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Báo cáo khoa học thường niên năm 2021 hệ thống hóa những kết quả nghiên cứu đã đạt được của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2021. Nội dung cuốn sách gồm những bài phát biểu định hướng chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, cùng những bài viết tiêu biểu thuộc các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng; kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại... đã được thực hiện trong năm 2021, chia thành 4 nội dung lớn: Định hướng chỉ đạo; Lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng; Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ