Bước đầu tìm hiểu những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam

Bước đầu tìm hiểu những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 11 chương (mỗi chương là một chuyên đề), nêu và phân tích những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam cốt lõi nhất, tiêu biểu nhất của lịch sử tư tưởng chính trị truyền thống Việt Nam, cũng là những giá trị đặc sắc nhất của hoạt động chính trị của các thế hệ ông cha ta trong quá khứ.

  Để tìm hiểu, phân tích nhằm khái quát lên một số giá trị văn hóa chính trị truyền thống chủ yếu trong lịch sử chính trị Việt Nam, các tác giả đã xác định bản chất và nội dung của văn hóa chính trị; tìm ra những nhân tố hình thành các tư tưởng văn hóa chính trị Việt Nam trong lịch sử với những nét đặc sắc của nó; đi sâu phân tích một số giá trị văn hóa truyền thống chủ yếu nhất của chính trị Việt Nam như cơ cấu nhà - làng - nước, tư tưởng chính trị độc lập, tự chủ, tự cường, dân là gốc, v.v..; từ đó, suy nghĩ về việc xây dựng một nền văn hóa chính trị Việt Nam nhân văn và hiện đại ngày nay.

  Truyền thống được quan niệm trong cuốn sách này là những giá trị quá khứ đã định hình vững chắc thành những nét tiêu biểu, đặc sắc trong văn hóa chính trị Việt Nam. Sách của các tác giả: GS,TS. Nguyễn Văn Huyên - TS. Nguyễn Hoài Văn - PGS,TS. Nguyễn Văn Vĩnh, gồm 224 trang, giá 32.000đ.

  GIAO LINH  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ