Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa
Tác giả: Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Số trang: 496 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết trong Hội thảo "Sử học với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản phục vụ phát triển ngành du lịch Việt Nam". Nội dung các bài viết trình bày những vấn đề lý thuyết hoặc đi sâu phân tích tình hình thực tiễn ở Khánh Hòa, Nha Trang hay ở các khu vực khác trong nước. Tuy nhiên đều nhằm tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển ngành du lịch.

  Cuốn sách cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách, những người làm công tác du lịch cùng đông đảo bạn đọc quan tâm.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ