Tác giả: TS. Nguyễn Thọ Ánh (Chủ biên)
Giá tiền: 78.000 đ
Tác giả: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quỹ Nobel; Người dịch: Lê Trung Hoàng Tuyến, Phí Thị Mai; Người hiệu đính: Tô Hoàng Việt Linh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quỹ Nobel; Người dịch: Lê Diệu Hường, Phạm Thị Thanh Xuân, Dương Thị Thu Hằng; Người hiệu đính: Trần Quang Tùng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hàm Giang, Đảng bộ huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng
Giá tiền: 152.000 đ
Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trần Đức Thảo
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo huyện ủy Trà Ôn, Hội Người tù kháng chiến huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Dương, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Qũy Nobel; Người dịch: Đặng Thị Hằng - Hoàng Thị Chinh Thon - Trần Hoàng Hà; Người hiệu đính: Đặng Thị Hiền
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Truyên Quang
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Bình (Chủ biên)
Giá tiền: 117.000 đ
« 4 5 6 7 8 »