Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
Giá tiền: 151.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: 598.000 đ
Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
Giá tiền: 121.000 đ
Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai
Giá tiền: Liên hệ
« 4 5 6 7 8 »