Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (3 tập)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (3 tập)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Số trang: 1040 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách gồm 3 tập: Tập I (1930 - 1975): 312 trang; Tập II (1975 - 2000): 242 trang; Tập III (2001 - 2020): 486 trang, tái hiện những sự kiện trọng đại, những thành tích vẻ vang, những chiến công oanh liệt trong hơn 90 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

  Tập I của bộ sách tái hiện chặng đường từ năm 1930 đến năm 1975, là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chặng đường được làm nên bởi bao nỗ lực, hy sinh và cống hiến của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh vừa dốc sức cho kháng chiến thắng lợi, vừa nỗ lực tập trung sản xuất, đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  Tập II tái hiện chặng đường từ năm 1975 đến năm 2000, với những dấu mốc quan trọng: tỉnh Ninh Bình sáp nhập cùng tỉnh Nam Hà, thành tỉnh Hà Nam Ninh (1975 - 1992); tỉnh Ninh Bình được tái lập từ năm 1992. Đây là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước đầu thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, tạo nền tảng để Ninh Bình có bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn sau.

  Tập III tái hiện chặng đường từ năm 2001 đến năm 2020, là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới và tiến hành hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 20 năm đầu thế kỷ XX, trong đó có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là du lịch, dịch vụ, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững…; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ mới.

  Bộ sách là tài liệu quan trọng, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, tiến hành đổi mới và phát triển nhằm xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ
  Giá tiền: Liên hệ