Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Quang, Tập II, giai đoạn 1955 – 2020

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Quang, Tập II, giai đoạn 1955 – 2020
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
Số trang: 356 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xã Thanh Quang thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, bên bờ sông Kinh Thày, là miền quê mang đậm những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và là vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng. Trải qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử dân tộc, Đảng bộ xã Thanh Quang đã không ngừng trưởng thành và phát triển, lãnh đạo nhân dân trong xã kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần cùng nhân dân cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ xã Thanh Quang tiếp tục đảm nhận vai trò lãnh đạo triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

  Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Quang, Tập II, giai đoạn 1955 - 2020 tái hiện lại quá trình Đảng bộ xã Thanh Quang lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương những năm đầu đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng xây dựng và cống hiến cho quê hương, đất nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ
  Giá tiền: Liên hệ