Các tỉnh ủy vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay

Các tỉnh ủy vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
Số trang: 256 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phân tích những thay đổi sâu sắc, toàn diện về nông nghiệp, nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng từ năm 2001 đến nay. Từ đó xác định rõ việc đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, mà còn là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giai cấp nông dân trong vùng.

  Đây sẽ là tài liệu thảm khảo bổ ích, góp phần cung cấp các cứ liệu khoa học cần thiết cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển bền vững nông nghiệp - ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ