Loading...

Chiến thắng - biểu tượng của văn hóa quân sự Việt Nam

Chiến thắng - biểu tượng của văn hóa quân sự Việt Nam
Tác giả: Dương Xuân Đống
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 99.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên thế giới, không có một dân tộc nào phải tiến hành chiến tranh chống ngoại xâm nhiều, đồng thời cũng giành được chiến thắng trong chiến tranh chống xâm lược như Việt Nam. Hệ thống những chiến thắng đó có giá trị như biểu tượng của văn hóa quân sự Việt Nam.

  Nội dung cốt lõi của văn hóa quân sự Việt Nam truyền thống là các giá trị với hai dạng thức cơ bản là giá trị văn hóa quân sự vật thể và giá trị văn hóa quân sự phi vật thể. Giá trị văn hóa quân sự Việt Nam truyền thống ở dạng thức phi vật thể là một hệ giá trị gồm: Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc; lòng yêu nước, thương nòi sâu sắc; tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả; nghệ thuật đánh giặc kiên cường, sáng tạo, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Các giá trị đó được kết tinh trong suốt lịch sử quân sự hàng nghìn năm của dân tộc và được biểu hiện với hai đặc trưng nổi bật là tính sáng tạo và tính nhân văn. Tính sáng tạo của giá trị văn hóa quân sự Việt Nam truyền thống thể hiện đậm nét từ tư duy chiến lược quân sự đến nghệ thuật quân sự, nhằm giành thắng lợi trước các thế lực xâm lược có tiềm lực kinh tế - quân sự mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Tính nhân văn của giá trị văn hóa quân sự Việt Nam truyền thống biểu hiện ở các giá trị chân, thiện, mỹ trong hoạt động quân sự vì sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam, góp phần vào sự tồn tại và phát triển của các dân tộc khác. Tính sáng tạo và tính nhân văn gắn bó chặt chẽ, trong đó tính nhân văn là nền tảng, bởi mọi hoạt động quân sự, nếu không được tiến hành trên nền tảng nhân văn, thì sẽ không có công lý và chính nghĩa, sẽ chà đạp mạng sống con người, hủy diệt văn minh nhân loại. Tính sáng tạo và tính nhân văn thể hiện trong toàn bộ lịch sử quân sự Việt Nam, đặc biệt là trong các trận quyết chiến chiến lược, tạo bước ngoặt kết thúc chiến tranh, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong đó, Điện Biên Phủ 1954 là một trận quyết chiến chiến lược, được so sánh như một Bạch Đằng, một Đống Đa, một Chi Lăng trong thế kỷ 20 của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Chiến thắng Điện Biên Phủ xứng danh là một biểu tượng sáng ngời của văn hóa quân sự Việt Nam truyền thống.

  Chính vì thế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Chiến thắng - biểu tượng của văn hóa quân sự Việt Nam của tác giả Dương Xuân Đống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ