Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động Ủy ban nhân dân cấp xã

Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động Ủy ban nhân dân cấp xã
Tác giả: ThS. Dương Bạch Long
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp chính quyền cơ sở, có chức năng tổ chức thực hiện việc thi hành hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đồng thời thực hiện việc quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền được giao. Do vậy, cuốn sách Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ là tài liệu góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ, kỹ năng quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

  Ngoài trình bày những vấn đề về bộ máy nhà nước và hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, quan hệ công tác trong hệ thống bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp xã; cuốn sách còn bàn đến vấn đề tổ chức, điều hành, kiểm tra, kiểm soát công việc của Ủy ban nhân dân, hệ thống tác nghiệp và cơ chế điều hành Ủy ban nhân dân, xây dựng kế hoạch và làm theo kế hoạch, việc lãnh đạo và quản lý của người đứng dầu Ủy ban nhân dân.

  Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một số kỹ năng cơ bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: kỹ năng xây dựng và ban hành quyết định, kỹ năng xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kỹ năng điều hành cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kỹ năng tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân. Trong từng kỹ năng lại giải thích một cách khá cụ thể các vấn đề liên quan.

  Với nội dung ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, các vấn đề được lựa chọn sát với thực tế quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, cuốn sách sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, c

  ông chức cấp xã, nhất là người đứng đầu chính quyền cấp xã nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức, điều hành hoạt động của chính quyền cơ sở để vận dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ