Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động Ủy ban nhân dân cấp xã

Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động Ủy ban nhân dân cấp xã
Tác giả: ThS. Dương Bạch Long
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp chính quyền cơ sở, có chức năng tổ chức thực hiện việc thi hành hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đồng thời thực hiện việc quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền được giao. Do vậy, cuốn sách Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ là tài liệu góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ, kỹ năng quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

  Ngoài trình bày những vấn đề về bộ máy nhà nước và hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, quan hệ công tác trong hệ thống bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp xã; cuốn sách còn bàn đến vấn đề tổ chức, điều hành, kiểm tra, kiểm soát công việc của Ủy ban nhân dân, hệ thống tác nghiệp và cơ chế điều hành Ủy ban nhân dân, xây dựng kế hoạch và làm theo kế hoạch, việc lãnh đạo và quản lý của người đứng dầu Ủy ban nhân dân.

  Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một số kỹ năng cơ bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: kỹ năng xây dựng và ban hành quyết định, kỹ năng xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kỹ năng điều hành cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kỹ năng tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân. Trong từng kỹ năng lại giải thích một cách khá cụ thể các vấn đề liên quan.

  Với nội dung ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, các vấn đề được lựa chọn sát với thực tế quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, cuốn sách sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, c

  ông chức cấp xã, nhất là người đứng đầu chính quyền cấp xã nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức, điều hành hoạt động của chính quyền cơ sở để vận dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Thuận, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp (Bộ Tư lệnh Quân khu 9)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
  Giá tiền: Liên hệ