Loading...

Chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Núi (Chủ biên)
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đưa ra khung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn về chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số; phân tích thực trạng dạy nghề, giải quyết việc làm và chính sách dạy nghề cho đối tượng lao động này từ đổi mới đến nay; trên cơ sở đó, kết hợp với phương pháp dự báo nhu cầu, tác giả nêu quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ