Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Tác giả: TS. Đinh Thị Thanh Nga
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Do vậy, cuốn Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được biên soạn và xuất bản sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề trên.

  Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của hệ thống chính sách kinh tế đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng sự tác động ấy đối với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó đề ra một số quan điểm giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.

  Từ việc phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn một cách sắc bén cũng như từ những thực trạng của sự tác động ấy đối với doanh nghiệp Việt Nam, tác giả cho rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mỗi chính sách cụ thể và cả hệ thống chính sách kinh tế cần hoàn thiện theo hướng cùng vận động đến mục tiêu đã định nghĩa là cần hoàn thiện từng chính sách kinh tế trong hệ thống theo hướng xác định và sự phối hợp các chính sách cũng cần được xác lập từ khâu ý tưởng, phê duyệt đến khâu tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

  Cuốn sách bao gồm 3 chương:

  Chương I: Tác động của hệ thống chính sách kinh tế đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế;

  Chương II: Thực trang tác động của hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam;

  Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ