Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam
Tác giả: TS. Ngô Minh Quang, TS. Đoàn Xuân Thủy
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra cuối năm 2008 và đầu năm 2009 đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Để đối phó với khủng hoảng, các quốc gia, các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực, từ những mức độ khác nhau đều đã thực hiện hàng loạt các biện pháp, chính sách mạnh để giải cứu nền kinh tế thoát khỏi những tác động tiêu cực của khủng hoảng. Nhưng nhìn chung, những biện pháp, chính sách chủ yếu là dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế, duy trì sự ổn định và phát triển.
  Việt Nam là quốc gia chịu tác động không nhỏ của khủng hoảng trong khi nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế trước những tác động của khủng hoảng, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp, chính sách thiết thực và quyết liệt, tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế vĩ mô: chính sách đầu tư, chính sách thuế, chính sách tiền tệ tín dụng, chính sách an sinh xã hội… Các chính sách, biện pháp mà Chính phủ thực hiện đã phát huy hiệu quả và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong xã hội.
  Cuốn sách Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Namdo Viện Kinh tế - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Ngô Minh Quang, TS. Đoàn Xuân Thủy đồng chủ biên đã tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam dưới cách tiếp cận phân tích từ kinh tế chính trị. Trên cơ sở nguồn số liệu, tư liệu chính thức đã được công bố, có sự phân tích kế thừa, bổ sung nhằm bước đầu đánh giá thành công của những chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam và chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện và nguyên nhân.
  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
  Phần thứ nhất: Khủng hoảng kinh tế thế giới và chính sách của Việt Nam
  Phần thứ hai: Tình hình thực hiện chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam trong năm 2009
  Phần thứ ba: Định hướng và kiến nghị chính sách năm 2010 và các năm tiếp theo
  Sách gồm 268 trang, giá 27.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ