Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa

Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa
Tác giả: Lê Minh Thông
Số trang: 264 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm đến vấn đề chính sách phát triển kinh tế ven biển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa.

  Nội dung cuốn sách đề cập đến cơ sở lý thuyết về kinh tế biển và chính sách phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm thực tiễn của một số nước và một số địa phương trong nước; thực trạng chính sách phát triển kinh tế Thanh Hóa hiện nay, chỉ ra những kết quả đạt được, những nguyên nhân hạn chế. Trên cơ sở xuất phát từ tình hình thực tế tại Thanh Hóa, tác giả đã đưa ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Kinh tế ven biển và chính sách phát triển kinh tế ven biển – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

  Chương II: Thực trạng chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa hiện nay

  Chương III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ