Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)
Số trang: 414 trang
Giá tiền: 67.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đất nước đã làm cho bộ mặt nông thôn nước ta có nhiều biến đổi sâu sắc, trong đó, vấn đề di dân nông thôn - thành thị có xu hướng ngày càng gia tăng và đang tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Sự di dân nông thôn - thành thị đã làm thay đổi cơ cấu thị trường lao động, bảo đảm nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, giúp cho các gia đình có người di cư tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt; tuy nhiên, điều này cũng làm giảm tỷ lệ lao động trẻ, lao động có kỹ thuật, tăng số lượng người già và trẻ em trong nông thôn; tăng sức ép về cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động và dân cư tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế. Để giải quyết những mặt hạn chế do di dân nông thôn - thành thị gây nên đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách xã hội phù hợp, tạo sự cân bằng lao động giữa nông thôn và thành thị nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung.

  Cuốn sách Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường làm chủ biên sẽ giúp bạn đọc thấy được bức tranh di dân từ nông thôn ra thành thị hiện nay ở Việt Nam cùng những chính sách xã hội đối với vấn đề này.

  Được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu chủ đề “Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị: kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam” trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc), cuốn sách giúp bạn đọc thấy được thực trạng việc làm, thu nhập, đời sống, an sinh xã hội đối với người lao động trong điều kiện di dân nông thôn - thành thị, những vấn đề nhức nhối về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục do quá trình di dân gây nên; những tác động của môi trường pháp luật, chính sách và tổ chức vấn đề này cũng như phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách đối với vấn đề di dân từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và những người quan tâm đến sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và các hoạt động liên quan đến vấn đề di dân nông thôn - thành thị của Việt Nam nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: 516.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thụy Kha
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ