Chất lượng tăng trưởng kinh tế Đồng Nai (Sách tham khảo)

Chất lượng tăng trưởng kinh tế Đồng Nai (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS.TS. Ngô Quang Minh, TS. Nguyễn Ngọc Toàn, TS. Phạm Văn Sáng, TS. Bùi Văn Huyền
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu, phân tích, đưa ra cái nhìn toàn diện, tổng thể về chất lượng tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai, tìm ra những rào cản đối với tăng trưởng kinh tế trên cả hai mặt lượng và chất, từ đó vạch ra phương hướng xử lý nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

  Đặc biệt, khi tập trung xây dựng một khung phân tích chất lượng tăng trưởng, cuốn sách dựa trên việc tổng hợp hai luồng quan điểm về chất lượng tăng trưởng, căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Đồng Nai với nguồn số liệu và thông tin thu thập được để phân tích. Trên cơ sở khung phân tích này, cuốn sách đã đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai trên cả yếu tố nền tảng cho tăng trưởng lẫn yếu tố con người và xã hội.
  Cuốn sách phân tích chất lượng tăng trưởng trên bảy nội dung chính: tốc độ và sự ổn định của tăng trưởng; hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; năng lực khoa học công nghệ và sức cạnh tranh; phát triển con người; bảo vệ môi trường; và hiệu quả quản lý nhà nước. Ngoài ra, cuốn sách còn cho thấy, trong một thập niên qua, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu to lớn như: tăng trưởng kinh tế cao và khá ổn định; huy động và sử dụng khá hiệu quả các nguồn lực đầu vào cho tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch khá tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành các vùng, trung tâm kinh tế với thành phần kinh tế đa dạng, được khuyến khích phát triển,…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ