Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)
Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Số trang: 675 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 4 phần, chọn lọc những tài liệu lưu trữ tiêu biểu, giàu ý nghĩa. Các tài liệu chủ yếu được tập hợp theo chủ đề - thời gian, trình tự diễn biến của sự kiện như: thư, điện, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biên bản các phiên Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, biên bản các kỳ họp Quốc hội có Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự, các sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, các văn bản của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội có nội dung liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 1964 đến năm 1969. Các tư liệu, tài liệu, hình ảnh in trong cuốn sách được khai thác từ Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu công bố, là nguồn sử liệu phong phú, khách quan và quý giá đối với các nhà sử học. Cuốn sách là nguồn tài liệu quý, giúp độc giả thấy rõ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quốc hội Việt Nam từ khi thành lập đến lúc Người qua đời. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ