Chuỗi giá trị sản phẩm điện tử và may mặc trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chuỗi giá trị sản phẩm điện tử và may mặc trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tác giả: TS. Nguyễn Đình Dương (Chủ biên)
Số trang: 304 trang
Giá tiền: 135.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về chuỗi giá trị; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị điện tử và may mặc; đánh giá thực trạng tham gia chuỗi giá trị điện tử và may mặc của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay. Trên cơ sở đó, cuốn sách đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó có sản phẩm điện tử và may mặc trên địa bàn Hà Nội.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  - Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định chuỗi giá trị;

  - Chương II: Thực trạng tham gia chuỗi giá trị sản phẩm điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

  - Chương III: Thực trạng tham gia chuỗi giá trị sản phẩm may mặc trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

  - Chương IV: Một số giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cho một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ