Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 132.000 đ
Xuất bản: 7/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn là một chủ đề có tính thời sự hàng đầu hiện nay. Sách do PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên, tập hợp những bài viết của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực báo chí đã được trình bày trong Hội thảo Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra những khía cạnh pháp lý, tác động của chuyển đổi số đến sự phát triển của ngành báo chí hiện nay. Cuốn sách tập trung vào hai nội dung chính: “Chiến lược chuyển đổi số báo chí - Tầm nhìn đến 2030”, với những nội dung mang tính lý luận, bao quát về công cuộc chuyển đổi số hướng đến tầm nhìn 2030; “ Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những điểm nhìn từ thực tiễn”, gồm những nội dung cụ thể từ thực tiễn chuyển đổi số của các cơ quan báo chí truyền thông, các lĩnh vực cụ thể liên quan.

  Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội ngày càng chiếm ưu thế, trở thành phương tiện truyền thông rộng rãi và nhanh nhất hiện nay trong môi trường số hóa, thì vai trò ảnh hưởng của báo chí trên không gian mạng nhất thiết phải được củng cố, khẳng định. Nếu báo chí để suy giảm vai trò của mình sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội đáng lo ngại, đặc biệt là vấn đề bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia trên không gian mạng. Trong điều kiện đó, chuyển đổi số là một lời giải cho báo chí thực hiện đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Vậy, báo chí Việt Nam đã và đang làm gì, có phản ứng, ứng xử như thế nào trước “cơn lốc” chuyển đổi số và họ cần định hướng, xây dựng chiến lược, hướng đi ra sao trong thời gian sắp tới, là những nội dung mà bạn đọc có thể tìm thấy qua cuốn sách này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ