Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam (Đồng chủ biên)

Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam (Đồng chủ biên)
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
Số trang: 539 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu dược quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số song hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại và bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng…

  Cuốn sách chuyên khảo Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam do PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc đồng chủ biên cung cấp cho bạn đọc tổng quan các vấn đề chuyển đổi số, kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số, thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam qua các trụ cột (chính phủ số, kinh tế số và xã hội số); từ đó đưa ra lộ trình chuyển đổi số cho Việt Nam trong thời đại số.

  Cuốn sách gồm bảy chương:

  Chương I: Hệ thống cơ sở lý luận về chuyển đổi số

  Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số

  Chương III: Phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở Việt Nam

  Chương IV: Phát triển kinh tế số ở Việt Nam

  Chương V: Quá trình chuyển đổi sang xã hội số ở Việt Nam

  Chương VI: Quá trình chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam

  Chương VII: Khuyến nghị chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam.

  Đây là cuốn sách chuyên khảo hữu ích, cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn có ý nghĩa thiết thực cho  việc hoàn thiện chính sách chuyển đổi số ở Việt Nam khi mà chuyển đổi số ngày càng trở nên quan trọng trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ