Chuyện nhà, chuyện nước (Xuất bản lần thứ ba)

Chuyện nhà, chuyện nước (Xuất bản lần thứ ba)
Tác giả: Hữu Thọ
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 76.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chuyện nhà, chuyện nước là tập tản văn, tiểu luận của tác giả viết trong khoảng thời gian 2001 - 2006, phản ánh những nét chấm phá về các vấn đề con người, làm người trong các mối ứng xử mới vào những năm đầu của thế kỷ XXI khi xã hội chuyển đổi mạnh mẽ sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Cuốn sách đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu vào năm 2007; tái bản năm 2012. Năm 2021, cuốn sách được đưa vào tái bản trong seri các cuốn sách của nhà báo Hữu Thọ về chủ đề chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ