Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam
Tác giả: PGS, TS. Phạm Thị Khanh
Số trang: 180 trang
Giá tiền: 22.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững là yêu cầu khách quan trong phát triển nền kinh tế quốc dân. Thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước, cơ cấu kinh tế nước ta đã và đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu, rộng kinh tế quốc tế. Những kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm vừa qua là một mắt khâu cực kỳ quan trọng đưa đến thành tựu tăng trưởng kinh tế cao, liên tục của Việt Nam.
  Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu sâu về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam do các giảng viên Viện Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn , PGS, TS. Phạm Thị Khanh chủ biên.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững
  Chương II: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam
  Chương III: Quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.
  Sách gồm 180 trang, giá 22.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ