Cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở

Cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở
Tác giả: ThS. Dương Bạch Long
Số trang: 110 trang
Giá tiền: 28.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Công tác hòa giải có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình làng, nghĩa xóm đầm ấm, đùm bọc, giúp đỡ nhau, xây dựng cộng đồng xã hội bình yên, giàu mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực phòng ngừa sự vi phạm pháp luật và tội phạm ở cơ sở thông qua việc phát hiện và giải quyết tận gốc những mâu thuẫn ở cơ sở, ổn định địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền tăng cường công tác quản lý xã hội ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác hòa giải sẽ góp phần hạn chế đơn, thư khiếu kiện, tránh lãng phí thời gian, tiền bạc của cơ quan nhà nước, công dân, phổ biến giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, từng bước xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong nhân dân.

  Cuốn sách Cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở do ThS. Dương Bạch Long biên soạn gồm 54 câu hỏi và trả lời về các vấn đề liên quan đến công tác hòa giải theo tinh thần của Luật hòa giải ở cơ sở mới được ban hành năm 2013 thay thế Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998. Cuốn sách là tài liệu hữu ích dành cho các Hòa giải viên cơ sở làm tốt hơn công việc của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ